Register

co khi may-- linh kien may may mua may tinh cu tai ha noi-- chuyen nha tron goi

van tai hang hoa-- chuyen van phong tron goi--

Giải pháp tổng thể xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp PDF. In Email

Yêu cầu giải pháp

Tận dụng được hạ tầng và trang thiết bị đã có đồng thời nâng cấp và kết hợp với trang thiết bị mới nhằm đáp ứng và đạt được các mục tiêu:

1. Đảm bảo khả năng vận hành được của toàn bộ hệ thống CNTT ( Functionality)
2. Đáp ứng được khả năng lưu trữ tập trung và hiệu xuất thi hành (Capacity) của toàn bộ hệ thống CNTT
3. Đảm bảo được tính an toàn và bảo mật tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống CNTT. ( Security)
4. Khả năng mở rộng (Scalability) – tất cả các thành phần trong kiến trúc phải cho phép dễ dàng mở rộng khi có yêu cầu để đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục của doanh nghiệp và các người dùng.
5. Khả năng sao lưu dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Bao gồm khả năng thiết lập trung tâm CNTT dự phòng ( Disaster Recovery Center)
6. Nâng cao tính sẵn sàng phục vụ và chịu lỗi cao(Availability & Fail-over) của toàn bộ hệ thống CNTT như:

* Hạ tầng mạng
* Hệ thống thư điện tử
* Hệ thống các ứng dụng
* Hệ thống website
* Hệ thống cơ sở dữ liệu đã và đang vận hành.

 
Copyright © 2021. Moobe - Khơi nguồn sáng tạo. Phát triển bởi Moobe Group

S5 Box